Erming Data E-Handels Lösningar
Att elektroniska affärer är högt upp på dagordningen har knappast undgått någon.
Nya former av företag och s.k. virtuella organisationer växer upp ­ Bokus och Amazon.com är bara några av de mer kända exemplen. Trots att de företag som säljer direkt till konsument får den största uppmärksamheten i media så står handeln mellan företag för mer än 95% av den totala omsättningen.

Tidningen itAffärer rapporterar om en undersökning från University of Texas som visar att Internetekonomin skapade intäkter på 301 miljarder dollar och 1,2 miljoner nya jobb förra året.

Undersökningen är den mest omfattande hittills när det gäller att ammanställa uppgifter med samma noggrannhet som de amerikanska myndigheterna använder.
Analysföretaget Forrester Research förutspådde så sent som i december att internet ekonomin skulle nå 1300 miljarder för år 2003 - men enligt beräkningarna från University of Texas kommer den nivån att passeras redan nästa sommar.

Erming Data kan sköta er E-handelslösning, utveckla den vidare och integrera den med andra system, vi hjälper till med egenutvecklade och egna inköpta system.


Fortsätt till: [ hem | företaget | service | lösningar | kontakt | webmail ]
Copyright © 2001 - ErmingData